Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en bærekraftig 
og rettferdig verden. Våre undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling er tilpasset for videregående skole.
Klimaforhandlingene
Illustrasjon som viser en gruppe personer i Glasgow. De seks personene holder to skilt. Et skilt med teksten "Climate justice now" og et skilt med teksten: "System change not climate change"
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klimarettferdighet
90 minutter
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Spelet om Fjordfjell
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klima og natur, Påvirkning, Urfolks rettigheter
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Prosjekt Nærmiljø
Forsidebilde til tegneserien Klar, ferdig, påvirk! som er en del av Prosjekt Nærmiljø
Arealbruk, Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, FNs bærekraftsmål, Nærmiljø og byutvikling
6-8 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
UÅR - en film om tørke
Stillbilde fra filmen Uår, hvor den norske melkebonden pleier jorda med de malawiske bøndene.
Bærekraftig utvikling, Klimarettferdighet, Mat og matproduksjon
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Verdikjeder og klimagassutslipp
Bærekraftig utvikling, Internasjonal handel
30 minutter
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Thank you for the rain
Bilde av familien som er i senteret av filmen «Thank you for the rain»»
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet
3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap