Sentrale begreper

I klimadebatten er det ofte begreper som det finnes flere forståelser av. Les mer om hvordan vi forstår sentrale begreper her: