Hvorfor har Spire utviklet en skoleportal?


Spire har gjennom flere år dratt på skolebesøk til skoler rundt om i landet og utviklet undervisningsopplegg til disse besøkene. I 2020 ble det veldig tydelig at det var et stort behov for undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling som kunne gjennomføres digitalt eller lokalt i enkeltklasser uten besøk fra Spire. I 2021 har vi derfor jobbet med å oppdatere eksisterende undervisningsopplegg i tråd med LK20 og med å utvikle flere opplegg som omhandler temaer og problemstillinger som Spire jobber med. Disse oppleggene finnes nå samlet her på vår skoleportal.


Hvorfor jobber Spire med utdanning for bærekraftig utvikling?

Som en organisasjon for unge opplever vi at mange unge kjenner på alvoret som følge av klimaendringene. Mange uttrykker en følelse av avmakt, apati og klimaangst. Vi leser daglig om hvor ille det står til med planeten vår. Vi ser også at utallige politiske diskusjoner finner sted – uten at det skjer store politiske endringer. Dette ønsker Spire å gjøre noe med.

Spire mener at formålet med undervisning for bærekraftig utvikling bør være å tilrettelegge for at barn og unge utvikler kunnskaper og ferdigheter til hvordan man kan være med på å endre samfunnet og verden til det bedre. Undervisning for bærekraftig utvikling må tilrettelegge for en undervisning som fokuserer på systemkritikk, løsningsorientering og muligheter for endring, fremfor en undervisning som i verste fall skaper en følelse av håpløshet og apati. Denne skoleportalen er et ledd i å nå ut til flere skoler og elever med undervisningsopplegg som inspirerer til handling.

Utdanning skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av økonomi. Derfor er våre nedlastbare undervisningsopplegg alltid gratis.

Ønsker du å bidra til vårt arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling (UBU)? Bli med i Spires fagråd for UBU! Her vil du blant annet kunne påvirke hvordan Spire skal jobbe med UBU, utvikle undervisningsopplegg og dra på skolebesøk.


Hvem er Spire?

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon for unge som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden. Vi ønsker å se de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Derfor har vi fokus på miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekraftig byutvikling. Utviklingsfondet er vår moderorganisasjon. Les gjerne mer om Spire på vår nettside.

Noen av Spires medlemmer på Årsmøtet 2022.

Hva driver Spire med?

Spire jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å skape endring. Derfor samarbeider vi med ungdom i det globale Sør og er opptatt av å formidle Sør-perspektiver i arbeidet vårt. Les mer om Spires utvekslingsprosjekt her.

Mesteparten av vår aktivitet dreier seg om å skape større oppmerksomhet og økt kunnskap blant folk i Norge om hvordan vi kan skape en bærekraftig verden. Vi har både fokus på Nord/Sør-spørsmål, og hvordan norsk politikk er med å påvirke hele verden. Vårt mål er at flere kan engasjere seg og presse på for å endre politikken og de urettferdige strukturene i verden.


Les mer om Spire på våre nettsider


Skoleportalen er utviklet ved hjelp av midler fra Sparebankstiftelsen DNB.