Skolebesøk

Bilde av at Spire holder foredrag under et skolebesøk ved Hardanger folkehøyskole i 2019. Foredraget er i en oppholdsrom, elevene sitter på grå stoler og på lerretet vises et powerpoint-slide om landbruk. Foto: Solveig Gjørv Røraas
Skolebesøk ved Hardanger folkehøyskole i 2019. Foto: Solveig Gjørv Røraas

Ønsker klassen eller skolen din å få besøk fra Spire? Spire drar gjerne på skolebesøk til akkurat din skole. Vi har tidligere gjennomført workshoper og opplegg på flere skoler, og har også utviklet opplegg i samarbeid med skoler og lærere. 

Å bruke eksterne aktører kan være viktig i arbeidet med undervisning for bærekraftig utvikling. Våre undervisningsopplegg ønsker å gi ungdom tro på egen påvirkningskraft, mestringsevne og ferdigheter. Innholdet i nettportalen er forankret i FNs bærekraftsmål 4.7 som omhandler utdanning for bærekraftig utvikling. For mer informasjon om Spires syn på utdanning for bærekraftig utvikling, les gjerne mer her.

Vi har også mulighet for å tilpasse oppleggene våre til ungdomsskoler.

Spire mener at utdanning skal være gratis og tilgjengelig for alle. Vi tar derfor ikke betalt for å dra på skolebesøk.

Til folkehøyskoler tilbyr vi egne spesialtilpassede opplegg. Bærekraft står sentralt i alle våre opplegg – men hvordan jobbe med dette i praksis og hvordan kan dette se ut? Dette kommer vi til å gå inn på, sammen med hvordan vi alle kan jobbe for systemendring. I tillegg til dette vil vi gå inn på et annet tema i samråd med folkehøyskolen. Her kan skolene velge mellom: bistand og solidaritet eller natur og biologisk mangfold. Vi kan også tilby andre temaer etter forespørsel. Vi vil forsøke å se på disse temaene med et kritisk blikk. Dette kan bidra til å sette i gang tankeprosesser hos elevene for hvordan de kan bidra til å skape en bærekraftig verden.

Send mail til Spires skoleprosjektkoordinator med din forespørsel!

Spire tilbyr blant annet følgende typer skolebesøk:

– Workshoper for elever om bærekraftig utvikling, klima, bærekraftige matsystemer, bærekraftig økonomi og klimapolitikk
– Rollespill om bærekraftig utvikling og politisk påvirkning
– Rådgiving i utvikling av undervisning i de ulike fagene ved ønske og behov