Skolebesøk

Bilde av at Spire holder foredrag under et skolebesøk ved Hardanger folkehøyskole i 2019. Foredraget er i en oppholdsrom, elevene sitter på grå stoler og på lerretet vises et powerpoint-slide om landbruk. Foto: Solveig Gjørv Røraas
Skolebesøk ved Hardanger folkehøyskole i 2019. Foto: Solveig Gjørv Røraas

Ønsker klassen eller skolen din å få besøk fra Spire? Spire drar gjerne på skolebesøk til akkurat din skole. Vi har tidligere gjennomført workshoper og opplegg på flere skoler, og har også utviklet opplegg i samarbeid med skoler og lærere. 

Å bruke eksterne aktører kan være viktig i arbeidet med undervisning for bærekraftig utvikling. Våre undervisningsopplegg ønsker å gi ungdom tro på egen påvirkningskraft, mestringsevne og ferdigheter. Innholdet i nettportalen er forankret i FNs bærekraftsmål 4.7 som omhandler utdanning for bærekraftig utvikling. For mer informasjon om Spires syn på utdanning for bærekraftig utvikling, les gjerne mer her.

Vi har også mulighet for å tilpasse oppleggene våre til ungdomsskoler og til folkehøgskoler. 

Spire tilbyr blant annet følgende typer skolebesøk:

– Workshoper for elever om bærekraftig utvikling, klima, bærekraftig matsystemer, bærekraftig økonomi og klimapolitikk
– Rollespill om bærekraftig utvikling og politisk påvirkning
– Skolering for lærere og ledelse på skolen om undervisningsoppleggene våre
– Rådgiving i utvikling av undervisning i de ulike fagene ved ønske og behov