Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Kronikkmesterskap
Bærekraftig utvikling, Påvirkning
2-4 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Verdikjeder og klimagassutslipp
Bærekraftig utvikling, Internasjonal handel
30 minutter
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Hvem forurenser mest?
Bærekraftig utvikling, Klimarettferdighet
1 skoletime
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Spelet om Fjordfjell
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klima og natur, Påvirkning, Urfolks rettigheter
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Uår – en film om tørke
Stillbilde fra filmen Uår, hvor den norske melkebonden pleier jorda med de malawiske bøndene.
Bærekraftig utvikling, Klimarettferdighet, Mat og matproduksjon
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Thank you for the rain
Bilde av familien som er i senteret av filmen «Thank you for the rain»»
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet
3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Urfolks rettigheter og bærekraftig utvikling
Antikt foto av samer som er på vidda i finmark. Foto: Finnmark fylkesbibliotek
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet, Urfolks rettigheter
2 skoletimer
Geografi, Norsk, Samfunnskunnskap
Er produktet mitt bærekraftig?
Bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Motsetninger i bærekraftsmålene
Bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål
1 skoletime
Norsk, Samfunnskunnskap
Tankekart om bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål
20 minutter
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Prosjekt Nærmiljø
Forsidebilde til tegneserien Klar, ferdig, påvirk! som er en del av Prosjekt Nærmiljø
Arealbruk, Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, FNs bærekraftsmål, Nærmiljø og byutvikling
6-8 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap