Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Kronikkmesterskap
Bærekraftig utvikling, Påvirkning
2-4 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Spelet om Fjordfjell
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klima og natur, Påvirkning, Urfolks rettigheter
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Urfolks rettigheter og bærekraftig utvikling
Antikt foto av samer som er på vidda i finmark. Foto: Finnmark fylkesbibliotek
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet, Urfolks rettigheter
2 skoletimer
Geografi, Norsk, Samfunnskunnskap
Motsetninger i bærekraftsmålene
Bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål
1 skoletime
Norsk, Samfunnskunnskap