Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Hvem har makta?
Deltakelse i politiske prosesser, Påvirkning
1 skoletime
Samfunnskunnskap
Klimaforhandlingene
Illustrasjon som viser en gruppe personer i Glasgow. De seks personene holder to skilt. Et skilt med teksten "Climate justice now" og et skilt med teksten: "System change not climate change"
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klimarettferdighet
90 minutter
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Spelet om Fjordfjell
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klima og natur, Påvirkning, Urfolks rettigheter
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Prosjekt Nærmiljø
Forsidebilde til tegneserien Klar, ferdig, påvirk! som er en del av Prosjekt Nærmiljø
Arealbruk, Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, FNs bærekraftsmål, Nærmiljø og byutvikling
6-8 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap