Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Er produktet mitt bærekraftig?
Bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Motsetninger i bærekraftsmålene
Bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål
1 skoletime
Norsk, Samfunnskunnskap
Tankekart om bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling, FNs bærekraftsmål
20 minutter
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Prosjekt Nærmiljø
Forsidebilde til tegneserien Klar, ferdig, påvirk! som er en del av Prosjekt Nærmiljø
Arealbruk, Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, FNs bærekraftsmål, Nærmiljø og byutvikling
6-8 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap