Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Kaffespillet
Hender som heller kaffebær og kaffebønner i en full kaffekopp
Bærekraftig utvikling, Internasjonal handel, Klima og natur, Klimarettferdighet, Mat og matproduksjon
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap, Yrkesfaglige programfag
Verdikjeder og klimagassutslipp
Bærekraftig utvikling, Internasjonal handel
30 minutter
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap