Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Spelet om Fjordfjell
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klima og natur, Påvirkning, Urfolks rettigheter
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Thank you for the rain
Bilde av familien som er i senteret av filmen «Thank you for the rain»»
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet
3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Urfolks rettigheter og bærekraftig utvikling
Antikt foto av samer som er på vidda i finmark. Foto: Finnmark fylkesbibliotek
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet, Urfolks rettigheter
2 skoletimer
Geografi, Norsk, Samfunnskunnskap