Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Kaffespillet
Hender som heller kaffebær og kaffebønner i en full kaffekopp
Bærekraftig utvikling, Internasjonal handel, Klima og natur, Klimarettferdighet, Mat og matproduksjon
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap, Yrkesfaglige programfag
Klimaforhandlingene
Illustrasjon som viser en gruppe personer i Glasgow. De seks personene holder to skilt. Et skilt med teksten "Climate justice now" og et skilt med teksten: "System change not climate change"
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klimarettferdighet
90 minutter
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Hvem forurenser mest?
Bærekraftig utvikling, Klimarettferdighet
1 skoletime
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
UÅR – en film om tørke
Stillbilde fra filmen Uår, hvor den norske melkebonden pleier jorda med de malawiske bøndene.
Bærekraftig utvikling, Klimarettferdighet, Mat og matproduksjon
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Thank you for the rain
Bilde av familien som er i senteret av filmen «Thank you for the rain»»
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet
3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Samiske rettigheter og bærekraftig utvikling
Grafisk tegning av to reinsdyr som beiter på delvis snødekt mark. I bakgrunnen er det fjell og vindmøller. Hensikten med bildet er å vise ulike tolkninger av hvordan bærekraftig utvikling kan se ut.
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet, Urfolks rettigheter
2-3 skoletimer
Geografi, Norsk, Samfunnskunnskap