Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Hvem forurenser mest?
Bærekraftig utvikling, Klimarettferdighet
1 skoletime
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Uår – en film om tørke
Stillbilde fra filmen Uår, hvor den norske melkebonden pleier jorda med de malawiske bøndene.
Bærekraftig utvikling, Klimarettferdighet, Mat og matproduksjon
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Thank you for the rain
Bilde av familien som er i senteret av filmen «Thank you for the rain»»
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet
3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Urfolks rettigheter og bærekraftig utvikling
Antikt foto av samer som er på vidda i finmark. Foto: Finnmark fylkesbibliotek
Bærekraftig utvikling, Klima og natur, Klimarettferdighet, Urfolks rettigheter
2 skoletimer
Geografi, Norsk, Samfunnskunnskap