Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Foodsharing – et bærekraftig matsystem
Bærekraftig utvikling, Mat og matproduksjon, Påvirkning
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Kaffespillet
Hender som heller kaffebær og kaffebønner i en full kaffekopp
Bærekraftig utvikling, Internasjonal handel, Klima og natur, Klimarettferdighet, Mat og matproduksjon
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap, Yrkesfaglige programfag
UÅR – en film om tørke
Stillbilde fra filmen Uår, hvor den norske melkebonden pleier jorda med de malawiske bøndene.
Bærekraftig utvikling, Klimarettferdighet, Mat og matproduksjon
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap