Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Hvem har makta?
Deltakelse i politiske prosesser, Påvirkning
1 skoletime
Samfunnskunnskap
Foodsharing – et bærekraftig matsystem
Bærekraftig utvikling, Mat og matproduksjon, Påvirkning
2 skoletimer
Geografi, Naturfag, Samfunnskunnskap
Kronikkmesterskap
Bærekraftig utvikling, Påvirkning
2-4 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Spelet om Fjordfjell
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klima og natur, Påvirkning, Urfolks rettigheter
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap