Undervisningsopplegg for bærekraftig utvikling

  • Tilbakestill
Kronikkmesterskap
Bærekraftig utvikling, Påvirkning
2-4 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap
Spelet om Fjordfjell
Bærekraftig utvikling, Deltakelse i politiske prosesser, Klima og natur, Påvirkning, Urfolks rettigheter
2-3 skoletimer
Geografi, Naturfag, Norsk, Samfunnskunnskap