Foodsharing – et bærekraftig matsystem

2 skoletimer
Samtidig som over 800 millioner mennesker opplever sult, kastes omtrent en tredjedel av all maten som produseres på verdensbasis i søpla. Dette opplegget utfordrer elevene til å reflektere rundt og drøfte rettferdig og bærekraftig fordeling av ressurser.

For å kunne nå FNs bærekraftsmål 2 om å utrydde sult, må vi endre måten vi tenker om mat på. Samtidig som mennesker sulter, bugner det over av matvarer i norske matbutikker – matvarer som ofte kastes, enten av butikken eller av oss forbrukere. Rundt en tredjedel av verdens klimagassutslipp kommer fra matproduksjon. Matproduksjon er også en hovedårsak til avskoging og tap av naturmangfold. Samtidig gjør klimaendringene det vanskeligere å dyrke mat i store deler av verden. Men hva kan vi gjøre?

Spires lokallag i Ås startet et lokalt initiativ, kalt Foodsharing Ås, for å redusere matsvinn og øke bevissthet rundt mat. Målet med foodsharing er også å skape et inkluderende felleskap rundt mat i lokalmiljøet. De laget derfor en kort dokumentarfilm for å inspirere andre til endring.

Undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å bli kjent med matsystemet, hvor og hvordan matsvinn oppstår. Etter å ha sett dokumentarfilmen skal elevene drøfte og reflektere rundt ressursbruk, både lokalt og globalt. I tillegg får elevene mulighet til å undersøke hvordan mat, matsvinn og ressursbruk henger sammen med bærekraftig utvikling.

Dette opplegget utfordrer elevene til å tenke og handle annerledes, både lokalt og globalt.

 

Del dine erfaringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *