Hvem har makta?

1 skoletime
Hva er egentlig makt og hvem har makta i samfunnet vårt? Dette undervisningsopplegget gir elevene mulighet til å utforske maktbegrepet og å reflektere rundt hvordan makt former samfunnet vårt, men også hvordan medborgerskap er makt.

De aller fleste har en idé om hva makt er, men det å snakke om makt kan ofte være vanskelig. Avhengig av hvem man spør kan man få høre at det å ha makt handler om ressurser, kunnskap, rettigheter, innflytelse, medlemskap i majoritetsgrupper, eller overbevisningsevne – for å nevne noe. Spire mener at makt er noe som snakkes for lite om, og vi vil gjerne bidra til at vi som et samfunn snakker mer og høyere om makt.

Et av kompetansemålene i samfunnskunnskap er å “vurdere hvordan utøvelse av makt påvirker enkeltpersoner og samfunn”. Dette undervisningsopplegget fungerer som en inngangsport til å reflektere, diskutere og vurdere hva makt er, hvordan makt fungerer og hvem som egentlig har makt. Opplegget er spesielt relevant for det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.

Opplegget består av noen korte diskusjonsspørsmål før elevene skal se en kortfilm om makt. Kortfilmen består av intervjuer med ulike personer som ulike forståelser av hva makt er, hva det er som gjør at noen eller noe har makt, og ikke minst: hvordan vi som medborgere kan ha makt til å endre samfunnet. Etter filmen er det lagt opp til gruppeoppgaver hvor elevene får mulighet til å diskutere innholdet i filmen, oppklare begrep som brukes, samt reflektere rundt hvordan ideologisk ståsted kan påvirke hvordan vi tenker om makt.

 


Er du eller klassen din interessert i å lære mer om makt og maktperspektiver? Sjekk ut Spires kampanjesider, Hvem har makta?. Her kan dere lese mer om hvordan makt henger sammen med bistand, byutvikling, handelsavtaler, klimapolitikk og matproduksjon.

Del dine erfaringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *