Prosjekt Nærmiljø

6-8 skoletimer
Hvordan kan mitt nærmiljø utvikles på en bærekraftig måte? Spire har utarbeida et undervisningsopplegg knytta til tegneserien Klar, ferdig, påvirk!. Tematikken i tegneserien og i undervisningsopplegget omhandler medvirkning i utvikling av nærmiljøet, bærekraftig utvikling og hvordan unge kan påvirke politiske prosesser. Opplegget er relevant for to av de tre tverrfaglige temaene: bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap.

Gjennom et større prosjekt blir elevene bedre kjent med nærmiljøet, bærekraftig utvikling og arealbruk, egne muligheter til å påvirke politiske prosesser og samarbeid om bærekraftige løsninger. Vil du lese mer om hvordan og hvorfor vi laget dette opplegget, les gjerne denne teksten på Spires nettsider. Vi anbefaler også å lese denne rapporten om unge mennesker og medvirkning som Spire har laget med støtte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I denne guiden finner du fire filer. Først finner du en lærerveiledning med oversikt over prosjektets ulike faser og mulige vurderingssituasjoner. Deretter finner du en presentasjon som du kan tilpasse til skolens og elevenes nærmiljø. Videre finner du observasjonsskjemaet elevene skal fylle ut sammen med et ferdig utfylt eksempelskjema til inspirasjon for elevene. Lenken til tegneserien Klar, ferdig, påvirk! finner du her.

To personer tegner på et stort hvitt ark. En person skriver på en post-it-lapp. Lappen er klistret til et stort hvitt ark med tegnet kart.

Del dine erfaringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *