Spelet om Fjordfjell

2-3 skoletimer
Spire har utvikla eit rollespel om berekraftig utvikling og politisk påverknad ‘Spelet om Fjordfjell’ med vindkraft som case i ein fiktiv norsk kommune. Elevane skal nytta kreative påverknadsmetodar for å overtyde politikarane om standpunkta deira.

Fjordfjell er ei fiktiv kommune som ligg i Sápmi/Sábme/Saepmie. I kommuna er det også mange andre interessegrupper. I rollespelet blir elevane delt inn i grupper som skal representera kver sin interessegruppe. Alle interessegruppene meiner sjølv at dei jobbar for berekraftig utvikling. I tillegg er nokon av elevane representantar for to fiktive politiske partier. Elevane skal bruka kreative påvirkningsmetodar for å overtyda politikarane om deira standpunkt. Kommunestyret stemmer deretter for eller mot forslaget om utbygging av vindkraft.

Til slutt blir det ein helklassesamtale om moglege kompromiss, og dessutan refleksjonar rundt medverknad og interessekonfliktar i berekraftssaker.

Rollespillet gir elevane forståing både for sammensette og motstridande problemstilingar knytt til bærekraftig utvikling, og til korleis ein kan påverka det politiske systemet.

Treng klassen meir bakgrunnskunnskap om samiske rettar, spesielt knytte til vindkraft? Sjekk gjerne ut undervisningsopplegget ‘Samiske rettar og berekraftig utvekling’ med fokus på Fosen-saka her.

Vil du at Spire skal leia ‘Spelet om Fjordfjell’ i klassen din? Les meir om skolebesøka våre.

Del dine erfaringer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *